ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !


ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ : 
Ὅταν ὁ ἥλιος ἔλαμπε μὰ ἔμοιαζαν ὅλα σκοτεινά, ὅταν ἡ σιωπὴ μίλησε στὶς δύσκολές μας στιγμὲς τοῦ χρόνου ποὺ φεύγει σέ λίγες μέρες.. Κι εἶπες «δὲν θὰ κλάψω».. Μὰ γιατί; Κι ὁ πόνος ἀνθρώπινος εἶναι.. Ἀλοίμονο.. Κι ἡ Παναγιά μας ἔκλαψε γιὰ Τὸν μονάκριβό της..!
Ὅμως, σκέφτομαι,
ἂς μήν μείνουμε στὴν λύπη.. Ἂν εἴχαμε τὸ βλέμμα μας πάντα στὸ Φῶς, σὲ Ἐκεῖνον πού νίκησε τὸν θάνατο; Ἂν Τὸν ἀγαπήσουμε, ἂν θελήσουμε νὰ τοῦ λέμε δυὸ κουβέντες, βρὲ ἀδελφέ, ὅπως ἀκριβῶς ἀναζητοῦμε νὰ μιλοῦμε μὲ τ΄ἀγαπημένα μας πρόσωπα; Ἄν…;
Ξύπνησες; Πὲς ἕνα «καλημέρα, Χριστέ μου..»!
Τρέχεις στὶς δουλειές σου; Νοιῶσε Τον, εἶναι πάντα ἐκεῖ, στοργικὰ καὶ διακριτικά, ὅπως ὅταν ἤσουν παιδὶ κι ἤξερες «οἱ γονεῖς σου σὲ σκέφτονται» ὅπου καὶ νὰ βρισκόσουν..
Πᾶς γιὰ ὕπνο; Πὲς ἕνα «καλὸ ξημέρωμα, Χριστέ μου..»!
Χάρισέ Του τὰ 24-ωρά σου καὶ θὰ δῇς μιὰ ἄλλη ζωὴ νὰ ξεδιπλώνεται μέσα σου καὶ μπροστά σου.. Χάρισέ Του τὴν χαρά σου ἀλλὰ καὶ τὴν στεναχώρια σου.. Χάρισέ Του ὅλα τα ρήματα ποὺ ὑπάρχουν, τὸ «γελῶ», τὸ «πονῶ», ὅλα, ὅλα… Μὰ πάνω ἂπ΄ ὅλα χαρισέ Του τὸ «σ΄ἀγαπῶ σου» κι Ἐκεῖνος ξέρει τί θὰ κάνῃ μαζί σου !
Ὅταν ὁ ἥλιος ἔλαμπε μὰ ἔμοιαζαν ὅλα σκοτεινά, ὅταν ἡ σιωπὴ μίλησε στὶς δύσκολές μας στιγμὲς τοῦ χρόνου ποὺ φεύγει σέ λίγες μέρες μά ἐσὺ «αἰσθάνθηκες τὸ Φῶς νὰ σοῦ σκουπίζῃ τὰ δάκρυα» καί νά σοῦ ψιθυρίζῃ «Εἶμαι πάντα ἐδῶ»
!

ΠΗΓΗ © www.RadioFilopoli.eu************************


∽ Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας
Πάει ὁ παλιός ὁ χρόνος, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἰδού τώρα βρισκόμαστε σε νέο χρόνο, τό 2018. Τί νά ποῦμε; Μεγαλώσαμε ἤ μικρύναμε; Σχετικά μέ τά προηγούμενα χρόνια μεγαλώσαμε ἕνα χρόνο, ἀλλά σχετικά μέ τά χρόνια πού θά ζήσουμε ἀφαιρέθηκε ἕνας χρόνος καί μικρύναμε. Καλύτερα ὅμως μέ τήν νέα χρονιά εἶναι νά λέμε διαφορετικά τό ἐρώτημα: Εἴμαστε καλύτεροι τώρα ἤ εἴμαστε οἱ ἴδιοι ὅπως πέρυσι και χειρότεροι; Γιατί ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ζοῦμε, ἀδελφοί, εἶναι νά γινόμαστε ὅλο και καλύτεροι, νά φτιάνουμε ὡραιότερη τήν ψυχή μας μέ τίς ἀρετές, ὥστε νά ἔχουμε θέση στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γιατί σάν χριστιανοί πρέπει νά πιστεύουμε ὅτι τό «ταξίδι» μας σ᾽ αὐτή τήν γῆ ἔχει σκοπό τόν οὐρανό. Τήν οὐράνιο Βασιλεία.

Κατά πρῶτον, χριστιανοί μου, ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό γιατί μᾶς ἀξίωσε νά περάσουμε τό προηγούμενο ἔτος καί νά ζήσουμε γιά νά ὑποδεχθοῦμε τό νέο. Γιατί ἄλλοι ἄνθρωποι, καί γνωστοί μας ἀκόμη, πού πέρυσι ἦταν μαζί μας, ἐφέτος δέν εἶναι. Ἔφυγαν, πέθαναν, πῆγαν στήν ἄλλη ζωή καί ἐμεῖς ζοῦμε τώρα μέ τήν γλυκειά τους ἀνάμνηση καί τόν πόνο τοῦ χωρισμοῦ ἀπ᾽ αὐτούς. Σήμερα, λοιπόν, τήν πολύ μεγάλη αὐτή ἡμέρα, πού θυμούμαστε καί τά προσφιλῆ ἀγαπημένα μας πρόσωπα, ἀναπέμπουμε καί γι᾽ αὐτά προσευχή στόν καλό Θεό μας. Λέγουμε νά ἀναπαύσει ὁ Χριστός τίς ψυχές τους σέ τόπο πού δέν ὑπάρχει «οὔτε πόνος, οὔτε λύπη
οὔτε στεναγμός». Γιατί ἐδῶ ἐμεῖς κάτω στήν γῆ ἔχουμε καί πόνο καί λύπη καί στεναγμό.

Ἄς εὐχηθοῦμε τέλος καί γιά μᾶς τό νέο ἔτος 2018 νά ἔχουμε λιγότερη λύπη καί λιγότερο στεναγμό. Ἀλλά, θά ρωτήσετε: Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται αὐτό; Χριστιανοί μου, ναί!
Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται. Γιατί ἀνάλογα μέ τήν ψυχική ἀντοχή πού ἔχει ὁ καθένας, ἀνάλογα, δηλαδή, μέ τήν πίστη του, ἀντιμετωπίζει καί αὐτά πού τοῦ συμβαίνουν. Τό μαρτυροῦν αὐτό τά γεγονότα: Ὅποιος κρατιέται ἀπό τόν Θεό καί προσεύχεται στήν Παναγιά παίρνει δύναμη καί κουράγιο ἀπό τήν θεία Χάρη, φωτίζεται νά βρίσκει τρόπους για νά ξεπερνάει τίς δυσκολίες του.
Τήν νέα αὐτή χρονιά, ἀδελφοί χριστιανοί, γιά μιά καλύτερη καί μέ νόημα ζωή πρέπει ὁ καθένας μας νά τό βάλει ἀπόφαση γιά τόν ἑαυτό του νά πλησιάσει καί νά γνωρίσει πιό πολύ τόν Θεό. Ἀρχῖστε, ἀγαπητοί μου, νά διαβάζετε τό Ἅγιο καί Ἱερό Εὐαγγέλιο.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε στόν κόσμο γιά νά κηρύξει τόν ἅγιό Του λόγο, πού εἶναι γραμμένος στό Ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ἄν ὅμως δέν διαβάζουμε τό Εὐαγγέλιο, τότε τί Χριστούγεννα ἑορτάσαμε; Ἄς τό καταλάβουμε ὅτι μόνο μέ τό Εὐαγγέλιο γίνεται ὄμορφη και τέλεια ἡ κοινωνία μας. Ἄς ἀρχίσουμε, λοιπόν, νά τό διαβάζουμε, μαζί καί τούς βίους τῶν ἁγίων μας. Τήν νέα χρονιά βάλτε ἀρχή νά πηγαίνετε κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία. Πᾶτε νά ἐξομολογηθεῖτε τά κρίματά σας. Ἀρχίστε νά νηστεύετε τίς Τετάρτες και τίς Παρασκευές καί τίς Τεσσαρακοστές. Γευθεῖτε τήν γλύκα τῆς προσευχῆς καί μην ἀρκεῖστε σέ ἕνα σταυρό μόνο. Ἄς τό προσπαθήσουμε ὅλοι μας, ἀδελφοί, καί ἐγώ μαζί σας, γιά νά γίνουμε σωστοί καί συνειδητοί χριστιανοί.

Χρόνια σας πολλά.
Μέ πολλές εὐχές,

∽ Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας


Από το Blogger.